Den 25 maj 2018 träder en ny personuppgiftslag (GDPR) i kraft och i samband med detta uppdaterar vi vår integritetspolicy.

Dina rättigheter
Du har rätt att när som helst begära information om de personuppgifter vi har om dig.
Kontakta oss genom mejl till info@genuinhalsa.se.

Du har rätt att när som helst begära rättelse av dina personuppgifter samt att komplettera ofullständiga personuppgifter. Om du har ett konto kan du redigera dina personuppgifter på sidorna för ditt konto. Kontakta oss genom mejl till info@genuinhalsa.se.

Du har rätt att när som helst radera alla personuppgifter som behandlas av Genuin Hälsa.
Undantag för följande situationer:
Om du har ett pågående kundserviceärende med oss.
Om du har ett pågående onlineköp som ännu inte har skickats.
Om du har gjort onlineköp sparar vi dina personuppgifter i enlighet med Bokföringslagen.

Du har rätt att när som helst återta ditt samtycke för att vi sparar dina uppgifter vid journalföring.
Kontakta oss genom mejl till info@genuinhalsa.se.

Du har rätt att när som helst återta ditt samtycke för uppgifter för marknadsföringsåtgärder.
Kontakta oss genom mejl till info@genuinhalsa.se.

Varför och i vilket syfte använder vi dina personuppgifter?
Kund på salongen
Vi använder dina personuppgifter för att identifiera dig, skicka bokningsbekräftelse, skicka påminnelse om bokad tid samt för att kunna kontakta dig med anledning av din bokade tid. Bokningsbekräftelse samt påminnelse skickas per automatik ut via vår bokningstjänst om du vid bokning angivit ett mobiltelefonnummer.
Vi dokumenterar utförd behandling, vad som utförts, överenskommen egenvård samt annan information som är viktig för terapeuten att veta i samband med din behandling.
Rättslig grund: Samtycke. I samband med bokad behandling informerar vi om GDPR och inhämtar samtycke för att få använda dina personuppgifter i ovanstående syfte. Du kan när som helst välja att återta detta samtycke. Vid onlinebokning godkänner du att bokningsuppgifter sparas.
OBS! För barn under 16 år krävs samtycke från vårdnadshavare.

Följande uppgifter sparas hos oss i samband med behandling i salongen:
*personuppgifter som namn, personnummer (6 första siffrorna), mejladress och telefonnummer
*eventuella uppgifter du själv lämnat i samband med onlinebokning
*journalanteckningar
Vi sparar dina uppgifter 18 månader efter ditt senaste behandlingsbesök hos oss.

Onlineköp
Vi använder dina personuppgifter för att hantera ditt köp online på Genuin Hälsa genom att behandla dina beställningar och returer samt skicka dig meddelanden om status på din order. Även för att kunna kontakta dig vid behov med anledning av ditt onlineköp.
Dina personuppgifter används för att identifiera dig, för att bekräfta att du är minst 18 år och får genomföra köp online samt för att bekräfta din adress.
Rättslig grund: Fullgörande av köpeavtalet. Denna insamling av dina personuppgifter krävs för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden enligt köpeavtalet. Dina uppgifter i samband med order sparas i enlighet med Bokföringslagen i 7 år.

Följande uppgifter sparas hos oss vid onlineköp:
* kontaktuppgifter som exempelvis namn, adress, e-postadress och telefonnummer
* betalningshistorik
* orderinformation
Om du har skapat ett konto hos oss sparas även dessa uppgifter.

Kundserviceärenden & kommunikation via sociala medier
Vid kommunikation och besvarande av eventuella frågor via telefon, mejl eller sociala medier sparas ditt namn, kontaktuppgifter såsom mejladress och telefonnummer samt din korrespondens.
Rättslig grund: Berättigat intresse. Personuppgiftsbehandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt och ditt berättigade intresse av att hantera kundserviceärenden.
Uppgifterna raderas då ärendet avslutats.

Marknadsföring
Endast om du själv valt att samtycka till marknadsföring såsom nyhetsbrev, inbjudan till kundkväll etc kommer du att få dessa. Uppgifter som sparas är namn, mejladress alt telefonnummer för sms.
Vi vidarebefordrar, säljer eller byter aldrig dina uppgifter för marknadsföringsändamål till tredje part.
Rättslig grund: Berättigat intresse.
Dessa uppgifter sparas till du väljer att ta tillbaka ditt samtycke. För att ta tillbaka ditt samtycke
kontaktar du oss genom att mejla till info@genuinhalsa.se eller följa länken för avregistrering som finns i våra nyhetsutskick.

Vem tar del av dina personuppgifter?
Kund på salongen
Terapeuterna på Genuin Hälsa.
Bokningsuppgifter såsom namn, mejladress, telefonnummer samt eventuella uppgifter du själv lämnat i samband med din bokning hanteras av vår bokningstjänst.

Onlineköp
Administrationspersonal hos Genuin Hälsa som behandlar din order.
Uppgifter som vidarebefordras till tredje part används endast för att vi ska tillhandahålla våra tjänster till dig vid onlineköp. De personuppgifter som vidarebefordras till tredje part är uppgifter som krävs för att kunna skicka din order samt till betalningsleverantörer för hantering av din betalning.

Personuppgiftsbiträden
I de fall det är nödvändigt för att vi ska kunna erbjuda våra tjänster delar vi dina personuppgifter med företag som är s.k. personuppgiftsbiträden för oss. Ett personuppgiftsbiträde är ett företag som behandlar informationen för vår räkning och enligt våra instruktioner.
Vi har personuppgiftsbiträden som hjälper oss med:

1) Transport (logistikföretag och speditörer).
2) Betallösningar (kortinlösande företag, banker och andra betaltjänstleverantörer).
3) IT-tjänster (företag som hanterar nödvändig drift och underhåll av våra IT-lösningar).

När dina personuppgifter delas med personuppgiftsbiträden sker det endast för ändamål som är förenliga med de ändamål för vilka vi har samlat in informationen. Vi kontrollerar alla personuppgiftsbiträden för att säkerställa att de kan lämna tillräckliga garantier avseende säkerheten och sekretessen för personuppgifter.

Företag som är självständigt personuppgiftsansvariga
Vi delar även dina personuppgifter med vissa företag som är självständigt personuppgiftsansvariga. Att företaget är självständigt personuppgifts ansvarig innebär att det inte är vi som styr hur informationen som lämnas till företaget ska behandlas.

Självständiga personuppgiftsansvariga som vi delar dina personuppgifter med är:
1) Statliga myndigheter (polisen eller andra myndigheter) om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller vid misstanke om brott.
2) Företag som ombesörjer allmänna varutransporter (logistikföretag och speditörer).
3) Företag som erbjuder betallösningar (kortinlösande företag, banker och andra betaltjänstleverantörer).
4) IT-tjänster (företag som hanterar nödvändig drift och underhåll av våra IT-lösningar).

När dina personuppgifter delas med ett företag som är självständigt personuppgiftsansvarig gäller det företagets integritetspolicy och personuppgiftshantering.